[1]
Havelka, M. 2007. Jan Patočka, Umění a čas, svazek 1–2; JAN PATOČKA, Češi, svazek 1–2: Praha 2004, Oikoymenh, 543 s., 451 s.; Praha 2006-2007, Oikoymenh, 901 s., 415 s. Dějiny – teorie – kritika. 1 (čer. 2007), 113-119. DOI:https://doi.org/10.14712/24645370.2449.