[1]
Horský, J. 2007. Miloš Sládek (ed.), Svět je podvodný verbíř aneb výbor z českých jednotlivě vydaných svátečních a příležitostných kázání konce 17. a prvých dvou třetin 18. století: Praha 2005, Argo, 533 s. Dějiny – teorie – kritika. 1 (čer. 2007), 142-147. DOI:https://doi.org/10.14712/24645370.2454.