[1]
Kostrbová, L. a Topor, M. 2010. VLADIMÍR PAPOUŠEK a kol., Dějiny nové moderny. Česká literatura v letech 1905–1923: Praha 2010, Academia, 628 s. Dějiny – teorie – kritika. 2 (pro. 2010), 315–324. DOI:https://doi.org/10.14712/24645370.2569.