[1]
Jakoubek, M. 2011. Horský Jan, Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním. Úvahy o povaze, postupech a mezích historické vědy: Praha 2009, Argo, 340 s. Dějiny – teorie – kritika. 2 (pro. 2011), 384-387. DOI:https://doi.org/10.14712/24645370.2613.