[1]
Středová, V. 2015. MARIE BAHENSKÁ, LIBUŠE HECZKOVÁ, DANA MUSILOVÁ, Iluze spásy. České feministické myšlení 19. a 20. století: České Budějovice 2011, Bohumír Němec – Veduta, nakladatelství a vydavatelství, 282 s. Dějiny – teorie – kritika. 1 (čvc. 2015), 167-177. DOI:https://doi.org/10.14712/24645370.2723.