[1]
Malý, T. 2017. ONDŘEJ JAKUBEC, Kde jest, ó smrti, osten tvůj? Renesanční epitafy v kultuře umírání a vzpomínání raného novověku: Praha 2015, Nakladatelství Lidové noviny, 482 s. Dějiny – teorie – kritika. 2 (pro. 2017), 384-387. DOI:https://doi.org/10.14712/24645370.2795.