[1]
Malý, T. 2021. Rituály středověku a raného novověku v recentní české a polské historiografii. Dějiny – teorie – kritika. 2 (pro. 2021), 245-280. DOI:https://doi.org/10.14712/24645370.2936.