[1]
Šefrna, V. 2023. Právo na volbu ohledně našich vlastních těl náleží pouze nám! : Umělé přerušení těhotenství a komunistický ženský tisk v meziválečném Československu. Dějiny – teorie – kritika. 1 (čvc. 2023), 127–159. DOI:https://doi.org/10.14712/24645370.3060.