[1]
Kolumber, D. 2023. JANA WOHLMUTH MARKUPOVÁ, Soukromá válka Huga Vavrečky: Mikrohistorie z rozhraní soudobých dějin (1945–1952), Praha 2022, Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 248 s., ISBN 978-80-246-4994-8. Dějiny – teorie – kritika. 1 (čvc. 2023), 198–204. DOI:https://doi.org/10.14712/24645370.3064.