[1]
Tinková, D. 2023. Dějiny, šílenství, psychiatrie. : K otázce „šílenství“, proměn lidské psychiky a psychiatrie jako předmětu kritické historické reflexe . Dějiny – teorie – kritika. 2 (pro. 2023), 11-39. DOI:https://doi.org/10.14712/24645370.3195.