[1]
Tomíček, D. 2023. Diskurzivní prostředky a profesní strategie šedé zóny poskytovatelů lékařské péče na přelomu středověku a raného novověku. Dějiny – teorie – kritika. 2 (pro. 2023), 41-70. DOI:https://doi.org/10.14712/24645370.3196.