[1]
Štaif, J. 2023. JANA OSTERKAMP, Řád v rozmanitosti. Dějiny federalismu v habsburské monarchii od doby předbřeznové do roku 1918, Praha 2022, Argo, 643 s., ISBN 978-80-257-3707-1. Dějiny – teorie – kritika. 2 (pro. 2023), 177-189. DOI:https://doi.org/10.14712/24645370.3201.