(1)
Havelka, M. Jan Patočka, Umění a čas, Svazek 1–2; JAN PATOČKA, Češi, Svazek 1–2: Praha 2004, Oikoymenh, 543 s., 451 s.; Praha 2006-2007, Oikoymenh, 901 s., 415 S. DTK 2007, 113-119.