(1)
Horský, J. Miloš Sládek (ed.), Svět Je Podvodný verbíř Aneb výbor Z českých Jednotlivě vydaných svátečních a příležitostných kázání Konce 17. a prvých Dvou třetin 18. Století: Praha 2005, Argo, 533 S. DTK 2007, 142-147.