(1)
Havelka, M. Co Kdyby to Dopadlo Jinak? Křižovatky českých dějin: Praha 2007, Dokořán, 184 S. DTK 2008, 302–306.