(1)
Jakubec, O.; Malý, T. Konfesijnost – (nad)konfesijnost – (bez)konfesijnost: Diskuse O renesančním Epitafu a umění Jak O Zdroji Konfesijní Identifikace. DTK 2010, 79–112.