(1)
Nečasová, D. Ženy Vedou Obec: Příspěvek K proměně české Poúnorové společnosti. DTK 2011, 60-72.