(1)
Jakoubek, M. Horský Jan, Dějepisectví Mezi vědou a vyprávěním. Úvahy O Povaze, Postupech a mezích Historické vědy: Praha 2009, Argo, 340 S. DTK 2011, 384-387.