(1)
Horský, J. Zdeněk Vašíček, Jak Se dělají Filosofie: Praha 2012, Triáda, 238 S. DTK 2013, 159-166.