(1)
Smyčka, V. Dějiny Zachycené V síti. Odsun/Vyhnání V Hypertextu Wikipedia. DTK 2014, 93–107.