(1)
Andělová, K.; Mareš, J. Hledání české radikální Demokracie. Karel Kosík a Filozofie (českých) dějin. DTK 2014, 183–211.