(1)
Grim Feinberg, J. . Nedokončený příběh středoevropského Disentu. DTK 2014, 293–318.