(1)
Středová, V. JANA PAPEŽOVÁ, Plout Proti Proudu (Publicistika Záviše Kalandry), Červený Kostelec 2012, Nakladatelství Pavel Mervart, 330 s., ISBN 978-80-7465-009-3. DTK 2014, 333–341.