(1)
Středová, V. MARIE BAHENSKÁ, LIBUŠE HECZKOVÁ, DANA MUSILOVÁ, Iluze spásy. České Feministické myšlení 19. a 20. Století: České Budějovice 2011, Bohumír Němec – Veduta, Nakladatelství a vydavatelství, 282 S. DTK 2015, 167-177.