(1)
Šima, K. MILAN DUCHÁČEK, Václav Chaloupecký: Hledání československých dějin: Praha 2014, Karolinum, 516 S. DTK 2015, 384-389.