(1)
Wohlmuth, P. VÍTĚZSLAV PRCHAL, Společenstvo hrdinů. Válka a reprezentační Strategie českomoravské Aristokracie, 1550–1750, Praha 2016, Nakladatelství Lidové Noviny, 558 s., ISBN 978-80-7422-279-5. DTK 2016, 309–311.