(1)
Malý, T. ONDŘEJ JAKUBEC, Kde Jest, ó Smrti, Osten tvůj? Renesanční Epitafy V kultuře umírání a vzpomínání raného novověku: Praha 2015, Nakladatelství Lidové Noviny, 482 S. DTK 2017, 384-387.