(1)
Storchová, L. JIŘÍ HUTEČKA, Muži Proti Ohni. Motivace, morálka a mužnost českých vojáků Velké války 1914–1918, Praha, Nakladatelství Lidové Noviny 2016, 274 s., ISBN 978-80-7422-371-6. DTK 2018, 349–355.