(1)
Schejbal, T. ZDENĚK KÁRNÍK – Na úsvitu dějin české sociální Demokracie. Od prvopočátků Hnutí K základům Moderní Politické Strany (1844–1893): Praha 2019, Dokořán, 704 s., ISBN 978-80-7363-857-3. DTK 2021, 156-158.