(1)
Malý, T. Rituály středověku a raného novověku V Recentní české a Polské Historiografii. DTK 2021, 245-280.