(1)
Řičář, J. Lovci a sběratelé: Čeští Cestovatelé a Praxe reprezentování Lovu afrických zvířat V pozdním 19. Století Perspektivou Animal Studies. DTK 2023, 97–126.