(1)
Šefrna, V. Právo Na Volbu Ohledně našich vlastních těl náleží Pouze nám! : Umělé přerušení těhotenství a Komunistický ženský Tisk V meziválečném Československu. DTK 2023, 127–159.