(1)
Kolumber, D. JANA WOHLMUTH MARKUPOVÁ, Soukromá válka Huga Vavrečky: Mikrohistorie Z Rozhraní soudobých dějin (1945–1952), Praha 2022, Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 248 s., ISBN 978-80-246-4994-8. DTK 2023, 198–204.