(1)
Tinková, D. Revoluce a Smysl dějin: Esej O mýtu revolučního Zlomu a Logiky "dějin" V Historiografické Reflexi. DTK 2023, 30–58.