(1)
Tinková, D. Dějiny, šílenství, Psychiatrie. : K otázce „šílenství“, proměn Lidské Psychiky a Psychiatrie Jako předmětu Kritické Historické Reflexe. . DTK 2023, 11-39.