(1)
Tomíček, D. Diskurzivní prostředky a Profesní Strategie šedé zóny Poskytovatelů lékařské péče Na přelomu středověku a raného novověku. DTK 2023, 41-70.