(1)
Štaif, J. JANA OSTERKAMP, Řád V Rozmanitosti. Dějiny Federalismu V Habsburské Monarchii Od Doby předbřeznové Do Roku 1918, Praha 2022, Argo, 643 s., ISBN 978-80-257-3707-1. DTK 2023, 177-189.