(1)
Rákosník, J. JANA OSTERKAMP, Řád v rozmanitosti: Dějiny Federalismu v habsburské Monarchii Od Doby předbřeznové Do Roku 1918, Praha 2022, Argo, 643 s., ISBN 978-80-257-3707-1. DTK 2023, 190-195.