Horský, J. (2007). Miloš Sládek (ed.), Svět je podvodný verbíř aneb výbor z českých jednotlivě vydaných svátečních a příležitostných kázání konce 17. a prvých dvou třetin 18. století: Praha 2005, Argo, 533 s. Dějiny – Teorie – Kritika, (1), 142-147. https://doi.org/10.14712/24645370.2454