Rákosník, J. (2009). Teorie sociálního státu v soudobé historiografii. Dějiny – Teorie – Kritika, (1), 36-55. https://doi.org/10.14712/24645370.2515