Jakubec, O., & Malý, T. (2010). Konfesijnost – (nad)konfesijnost – (bez)konfesijnost: diskuse o renesančním epitafu a umění jak o zdroji konfesijní identifikace. Dějiny – Teorie – Kritika, (1), 79–112. https://doi.org/10.14712/24645370.2550