Kostrbová, L., & Topor, M. (2010). VLADIMÍR PAPOUŠEK a kol., Dějiny nové moderny. Česká literatura v letech 1905–1923: Praha 2010, Academia, 628 s. Dějiny – Teorie – Kritika, (2), 315–324. https://doi.org/10.14712/24645370.2569