Jakoubek, M. (2011). Horský Jan, Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním. Úvahy o povaze, postupech a mezích historické vědy: Praha 2009, Argo, 340 s. Dějiny – Teorie – Kritika, (2), 384-387. https://doi.org/10.14712/24645370.2613