Havelka, M. (2011). Jiří Šubrt (ed.), Historické vědomí jako předmět badatelského zájmu: Teorie a výzkum: Kolín 2010, Nezávislé centrum pro studium politiky, 140 s. Dějiny – Teorie – Kritika, (2), 388-395. https://doi.org/10.14712/24645370.2615