Baloun, P., Gruber, J., Mareš, J., & Strobach, V. (2012). O výuce historie za kapitalismu a o mluvících hlavách. Dějiny – Teorie – Kritika, (1), 121–144. https://doi.org/10.14712/24645370.2620