Grim Feinberg, J. . (2014). Nedokončený příběh středoevropského disentu. Dějiny – Teorie – Kritika, (2), 293–318. https://doi.org/10.14712/24645370.2702