Středová, V. (2015). MARIE BAHENSKÁ, LIBUŠE HECZKOVÁ, DANA MUSILOVÁ, Iluze spásy. České feministické myšlení 19. a 20. století: České Budějovice 2011, Bohumír Němec – Veduta, nakladatelství a vydavatelství, 282 s. Dějiny – Teorie – Kritika, (1), 167-177. https://doi.org/10.14712/24645370.2723