Wohlmuth, P. (2016). VÍTĚZSLAV PRCHAL, Společenstvo hrdinů. Válka a reprezentační strategie českomoravské aristokracie, 1550–1750, Praha 2016, Nakladatelství Lidové noviny, 558 s., ISBN 978-80-7422-279-5. Dějiny – Teorie – Kritika, (2), 309–311. https://doi.org/10.14712/24645370.2759