Malý, T. (2017). ONDŘEJ JAKUBEC, Kde jest, ó smrti, osten tvůj? Renesanční epitafy v kultuře umírání a vzpomínání raného novověku: Praha 2015, Nakladatelství Lidové noviny, 482 s. Dějiny – Teorie – Kritika, (2), 384-387. https://doi.org/10.14712/24645370.2795