Storchová, L. (2018). JIŘÍ HUTEČKA, Muži proti ohni. Motivace, morálka a mužnost českých vojáků Velké války 1914–1918, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2016, 274 s., ISBN 978-80-7422-371-6. Dějiny – Teorie – Kritika, (2), 349–355. https://doi.org/10.14712/24645370.2848